نمایش دادن همه 7 نتیجه

فیلترها
نوک اتود 0.7 سوپر پلیمر فابر کاستل
بستن

نوک اتود ۰.۷ سوپر پلیمر فابر کاستل

20,000 تومان

- تعداد نوک در بسته : 24 عدد - درجه سختی نوک : HB - طول گرافیت : 6 سانتی متر - رنگ نوشتاری : مشکی - مقاوم دربرابر شکستگی

نوک اتود 0.5 سوپر پلیمر فابر کاستل
بستن

نوک اتود ۰.۵ سوپر پلیمر فابر کاستل

20,000 تومان

- تعداد نوک در بسته : 24 عدد - درجه سختی نوک : HB - طول گرافیت : 6 سانتی متر - رنگ نوشتاری : مشکی - مقاوم دربرابر شکستگی

نوک اتود پلیمر 0.5 فابر
بستن

نوک اتود پلیمر ۰.۵ فابر

16,000 تومان


- تعداد نوک در بسته : 20 عدد - درجه سختی نوک : HB - طول گرافیت : 6 سانتی متر - رنگ نوشتاری : مشکی - مقاوم دربرابر شکستگی - رنگ بسته بندی : آبی – سبز - صورتی

نوک اتود ۰/۹ استدلر

9,000 تومان

- تعداد نوک در بسته : 12 عدد - درجه سختی نوک : HB - طول گرافیت : 6 سانتی متر - رنگ نوشتاری : مشکی - مقاوم دربرابر شکستگی

نوک اتود  0/9 اونر
بستن

نوک اتود ۰/۹ اونر

12,000 تومان

- تعداد نوک در بسته : 24 عدد - درجه سختی نوک : HB - طول گرافیت : 6 سانتی متر - رنگ نوشتاری : مشکی - مقاوم دربرابر شکستگی

نوک اتود پلیمر 0/7 فابر
بستن

نوک اتود پلیمر ۰/۷ فابر

16,000 تومان

- تعداد نوک در بسته : 20 عدد - درجه سختی نوک : HB - طول گرافیت : 6 سانتی متر - رنگ نوشتاری : مشکی - مقاوم دربرابر شکستگی - رنگ بسته بندی : آبی – سبز - صورتی

نوک اتود 0.5 اونر
بستن

نوک اتود ۰.۵ اونر

12,000 تومان

- تعداد نوک در بسته : 24 عدد - درجه سختی نوک : HB - طول گرافیت : 6 سانتی متر - رنگ نوشتاری : مشکی