نمایش یک نتیجه

فیلترها
واقعیت  های سه بعدی از فضا
بستن

واقعیت های سه بعدی از فضا

300,000 تومان
با سیاره‌ی ما، زمین، آشنا شوید و رازهای فضایی آن را بکاوید. از شگفتی‌های منظومه شمسی در شگفت شوید. خورشیدگرفتگی، ماه‌گرفتگی و بارش شهاب‌سنگ‌ها را بیاموزید.