نمایش یک نتیجه

فیلترها

هفته آشتی و دوستی در کلاس خانم روباه

25,000 تومان

بچه های کلاس خانم روباه دائم سربه سر هم می گذاشتند و با هم بگومگو می کردند. این طور بود که فکر هفته ی آشتی و دوستی به فکر خانم روباه رسید. آیا بچه ها توانستند این برنامه را پیاده کنند؟