نمایش یک نتیجه

فیلترها
کودک فیلسوف - چرا نمی‌توانم هر کاری که دلم می‌خواهد انجام دهم؟
بستن

کودک فیلسوف – چرا نمی‌توانم هر کاری که دلم می‌خواهد انجام دهم؟

55,000 تومان

بیشتر کودکان سؤال

هایی دارند که نمی پرسند.

آنها به همه چیز فکر

می کنند اما چون شیوه ی تفکر و استدلال را نمی دانند فکرهایشان معمولاً سرگردان و سؤال هایشان بی جواب می ماند.

مجموعه ی کودک فیلسوف

به کودکان می آموزد که چگونه سؤال کنند، چگونه فکر کنند و چگونه به جواب برسند.