نمایش یک نتیجه

فیلترها
مغز شبیه باغ است - کودکان و آشنایی با ذهن آگاهی
بستن

مغز شبیه باغ است – کودکان و آشنایی با ذهن آگاهی

25,000 تومان

مغز ما شبیه باغی شگفت‌انگیز است. باغ‌ها کلی مسیر و جاده‌ی جورواجور دارند که هر کدام به جایی متفاوت ختم می‌شود؛ زمین‌های بزرگ و خالی برای بازی کردن یا شناختن موضوعات جدید. هر باغ بخش‌هایی دارد که می‌شود داخلش گیاه کاشت یا چیزهایی ماندگار خلق کرد. باغ‌ها جای خیلی خوبی برای رشد کردن و یاد گرفتن هستند.