نمایش یک نتیجه

فیلترها
داستان های فیلی و فیگی 12 - چی کار کردی با خودت!
بستن

داستان های فیلی و فیگی ۱۲ – چی کار کردی با خودت!

39,000 تومان

فیلی با خرطوم شکسته می‌رود پیش فیگی. فیگی نگران می‌شود و می‌خواهد بداند چه اتفاقی برای دوستش افتاده؛ برای همین فیلی شروع می‌کند به تعریف کردن ماجرا...