نمایش یک نتیجه

فیلترها
خشم شبیه سپر است - کودکان و شناخت هیجان‌ها
بستن

خشم شبیه سپر است – کودکان و شناخت هیجان‌ها

25,000 تومان

خشم، احساسی شدید و پرقدرت است. خشم به ما کلی انرژی می‌دهد و وقت‌هایی که مشکلی پیش می‌آید یا چیزی درست کار نمی‌کند، باخبرمان می‌کند. بدنمان با خشمگین شدن، از ما محافظت می‌کند و هوایمان را دارد. خشم یک‌جورهایی شبیه سپر است.