نمایش دادن همه 7 نتیجه

فیلترها
کتاب کار کومن - داستانی از قیچی و چسب - بیا ببریم و بچسبانیم
بستن

داستانی از قیچی و چسب – بیا ببریم و بچسبانیم

25,000 تومان

در این کتاب داستان، کودک همراه با دو شخصیت کتی و سام از طریق بریدن و چسباندن مهارت‌های حرکتی ظریف خود را تقویت می کند.

کتاب کار کومن - رنگ کنیم 1
بستن

کتاب کار کومن – رنگ کنیم ۱

25,000 تومان

گر کودکان از این کتاب لذت بردند، به سراغ یکی دیگر از کتاب‌های کار ما بروید. هر کتاب برای هدایت کودک در زمینة مهارت‌ یا مفهوم آموزشی مشخص طراحی شده است.

کتاب کار کومن - رنگ کنیم 2
بستن

کتاب کار کومن – رنگ کنیم ۲

25,000 تومان

اگر کودک شما از این کتاب لذت برد، سراغ یکی دیگر از کتاب‌های کار ما بروید. هر کتاب برای آموزش مهارت‌ یا مفهوم خاصی طراحی شده است.

کتاب کار کومن - رنگ کنیم 3
بستن

کتاب کار کومن – رنگ کنیم ۳

28,000 تومان

این مجموعه کتاب‌ها به کودکان کمک می‌کند با رنگ‌کردن، تا کردن، چسباندن، بریدن و سرگرم شدن با مازهای متنوع تسلط بر حرکات ظریف خود را افزایش دهند. 

کتاب کار کومن - رنگ کنیم 4
بستن

کتاب کار کومن – رنگ کنیم ۴

28,000 تومان

اگر کودک شما از این کتاب لذت برد، سراغ یکی دیگر از کتاب‌های کار ما بروید. هرکتاب برای آموزش مهارت یا مفهوم خاصی طراحی شده است.

کتاب کار کومن - کاردستی های ساده 1
بستن

کتاب کار کومن – کاردستی های ساده ۱

45,000 تومان

اگر کودک شما از این کتاب لذت برد، سراغ یکی دیگر از کتاب‌های کار ما بروید. هر کتاب برای آموزش مهارت‌ یا مفهوم خاصی طراحی شده است.

کتاب کار کومن - کاردستی های ساده 2
بستن

کتاب کار کومن – کاردستی های ساده ۲

45,000 تومان

اگر کودک شما از این کتاب لذت برد، سراغ یکی دیگر از کتاب‌های کار ما بروید. هر کتاب برای آموزش مهارت یا مفهوم خاصی طراحی شده است.