نمایش دادن همه 2 نتیجه

فیلترها

درخت بخشنده

50,000 تومان

روزی روز‌گاری درختی بود و او پسرک کوچکی را دوست می‌داشت. پسرک با شاخه‌هایش بازی می‌کرد، سیب‌هایش را می‌خورد و در سایه‌اش می‌خوابید. به تدریج که بزرگ‌تر شد کمتر با درخت انس داشت…

یک زرافه و نیم

20,000 تومان

اگر یک زرافه داشتی، و آن زرافه به اندازه نیم زرافه کش می‌آمد…آن‌وقت یک زرافه و نیم داشتی.
اگر یک زرافه و نیم کلاهی می‌گذاشت سرش و آن تو یک موش صحرایی زدگی می‌کرد...