نمایش 1–16 از 19 نتیجه

فیلترها
مداد طراحی B Technical-Drawing استدلر
بستن

مداد طراحی B Technical-Drawing استدلر

26,000 تومان
– بدنه ارگونومیک با سطح مقطع شش ضلعی – مناسب برای نوشتن، طراحی و نقاشی – مقاوم در برابر شکستن

مداد طراحی ۵B Tradition استدلر

26,000 تومان
• مداد با کیفیت بالا برای نوشتن، طراحی و نقاشی • مقاومت بالا در برابر شکستن • بدنه ی ارگونومیک
مداد طراحی 3B Tradition استدلر
بستن

مداد طراحی ۳B Tradition استدلر

26,000 تومان
• مداد با کیفیت بالا برای نوشتن، طراحی و نقاشی • مقاومت بالا در برابر شکستن • بدنه ی ارگونومیک
مداد طراحی 4B Tradition استدلر
بستن

مداد طراحی ۴B Tradition استدلر

26,000 تومان
• مداد با کیفیت بالا برای نوشتن، طراحی و نقاشی • مقاومت بالا در برابر شکستن • بدنه ی ارگونومیک
مداد طراحی فابر کاستل 3H
بستن

مداد طراحی فابر کاستل ۳H

32,000 تومان
مداد گلدفابر یک مداد گرافیتی روان برای طراحی و نقاشی است. بدنه شش ضلعی و مغزی مقاوم در برابر شکستن
مداد طراحی فابر کاستل 4H
بستن

مداد طراحی فابر کاستل ۴H

32,000 تومان
مداد گلدفابر یک مداد گرافیتی روان برای طراحی و نقاشی است. بدنه شش ضلعی و مغزی مقاوم در برابر شکستن
مداد طراحی فابر کاستل 2H
بستن

مداد طراحی فابر کاستل ۲H

32,000 تومان
مداد گلدفابر یک مداد گرافیتی روان برای طراحی و نقاشی است. بدنه شش ضلعی و مغزی مقاوم در برابر شکستن
مداد طراحی فابر کاستل B
بستن

مداد طراحی فابر کاستل B

32,000 تومان
مداد گلدفابر یک مداد گرافیتی روان برای طراحی و نقاشی است. بدنه شش ضلعی و مغزی مقاوم در برابر شکستن
مداد طراحی فابر کاستل H
بستن

مداد طراحی فابر کاستل H

32,000 تومان
مداد گلدفابر یک مداد گرافیتی روان برای طراحی و نقاشی است. بدنه شش ضلعی و مغزی مقاوم در برابر شکستن
مداد طراحی فابر کاستل 2B
بستن

مداد طراحی فابر کاستل ۲B

32,000 تومان
مداد گلدفابر یک مداد گرافیتی روان برای طراحی و نقاشی است. بدنه شش ضلعی و مغزی مقاوم در برابر شکستن
مداد طراحی فابر کاستل 3B
بستن

مداد طراحی فابر کاستل ۳B

32,000 تومان
مداد گلدفابر یک مداد گرافیتی روان برای طراحی و نقاشی است. بدنه شش ضلعی و مغزی مقاوم در برابر شکستن
مداد طراحی فابر کاستل 4B
بستن

مداد طراحی فابر کاستل ۴B

32,000 تومان
مداد گلدفابر یک مداد گرافیتی روان برای طراحی و نقاشی است. بدنه شش ضلعی و مغزی مقاوم در برابر شکستن
مداد طراحی فابر کاستل HB
بستن

مداد طراحی فابر کاستل HB

32,000 تومان
مداد گلدفابر یک مداد گرافیتی روان برای طراحی و نقاشی است. بدنه شش ضلعی و مغزی مقاوم در برابر شکستن
مداد طراحی فابر کاستل 6B
بستن

مداد طراحی فابر کاستل ۶B

32,000 تومان
مداد گلدفابر یک مداد گرافیتی روان برای طراحی و نقاشی است. بدنه شش ضلعی و مغزی مقاوم در برابر شکستن
مداد طراحی فابر کاستل 5B
بستن

مداد طراحی فابر کاستل ۵B

32,000 تومان
مداد گلدفابر یک مداد گرافیتی روان برای طراحی و نقاشی است. بدنه شش ضلعی و مغزی مقاوم در برابر شکستن