نمایش یک نتیجه

فیلترها
کلیدهای تربیت کودکان و نوجوانان - کلیدهای مقابله با اضطراب در کودکان و نوجوانان
بستن

کلیدهای تربیت کودکان و نوجوانان – کلیدهای مقابله با اضطراب در کودکان و نوجوانان

63,000 تومان

این کتاب یک راهنمای کاربردی است که به والدین کمک می‌کند اضطراب را در کودک خود تشخیص دهند و نیز راهکارهای مناسب در زمینه چگونگی کمک به کودک در میان خانواده و در محیط مدرسه ارائه می‌دهد.