نمایش یک نتیجه

فیلترها
مهارت های اجتماعی زیستن
بستن

مهارت های اجتماعی زیستن

33,000 تومان

شده جایی مهمانی باشید و لیوان شربت آلبالو از دستتان سر بخورد و تمام شربت بریزد روی مبل روشن میزبان ؟ شده همه رو کنند به شما و بهت زده و دلسوز و سرزنش‌کر نگاهتان کنند؟در این شرایط چه احساسی می‌کنید؟ چه واکنشی نشان می‌دهید؟دل‌تان نمی خواهد از مهمانی فرار کنید؟