نمایش یک نتیجه

فیلترها

به روان درمانی نیاز داشتن

26,000 تومان

روان درمانی از جمله ابداعاتی است که کمک می کند عملکرد احساسی و هیجانی‌مان را بهتر کنیم و ریشه احساسات فعلی‌مان را د کودکی بیابیم و درک کنیم .