نمایش دادن همه 4 نتیجه

فیلترها
کودک فیلسوف - چرا به مدرسه می روم؟
بستن

کودک فیلسوف – چرا به مدرسه می روم؟

90,000 تومان

بیشتر کودکان سؤال‌هایی دارند که نمی‌پرسند. آنها به همه‌چیز فکر می‌کنند اما چون شیوه‌ی تفکر و استدلال را نمی‌دانند فکرهایشان معمولاً سرگردان و سؤال‌هایشان بی‌جواب می‌ماند. مجموعه کودک فیلسوف به کودکان می‌آموزد که چگونه سؤال کنند، چگونه فکر می‌کنند و چگونه به جواب برسند.

کودک فیلسوف - چرا مامان و بابا دوستم دارند؟
بستن

کودک فیلسوف – چرا مامان و بابا دوستم دارند؟

90,000 تومان

بیشتر کودکان سؤال هایی دارند که نمی پرسند.
آنها به همه چیز فکر می کنند اما چون شیوه ی تفکر و استدلال را نمی دانند فکرهایشان معمولاً سرگردان و سؤال هایشان بی جواب می ماند.
مجموعه ی کودک فیلسوف به کودکان می آموزد که چگونه سؤال کنند، چگونه فکر کنند و چگونه به جواب برسند.

کودک فیلسوف - چرا من وجود دارم؟
بستن

کودک فیلسوف – چرا من وجود دارم؟

90,000 تومان

بیشتر کودکان سؤال هایی دارند که نمی پرسند. آنها به همه چیز فکر می کنند اما چون شیوه ی تفکر و استدلال را نمی دانند فکرهایشان معمولاً سرگردان و سؤال هایشان بی جواب می ماند. مجموعه ی کودک فیلسوف به کودکان می آموزد که چگونه سؤال کنند، چگونه فکر کنند و چگونه به جواب برسند.

کودک فیلسوف - چرا نمی‌توانم هر کاری که دلم می‌خواهد انجام دهم؟
بستن

کودک فیلسوف – چرا نمی‌توانم هر کاری که دلم می‌خواهد انجام دهم؟

90,000 تومان

بیشتر کودکان سؤال هایی دارند که نمی پرسند. آنها به همه چیز فکر می کنند اما چون شیوه ی تفکر و استدلال را نمی دانند فکرهایشان معمولاً سرگردان و سؤال هایشان بی جواب می ماند. مجموعه ی کودک فیلسوف به کودکان می آموزد که چگونه سؤال کنند، چگونه فکر کنند و چگونه به جواب برسند.