نمایش دادن همه 7 نتیجه

فیلترها
سلام نابغه 2 - پنگوئن خواهش می کند
بستن

سلام نابغه ۲ – پنگوئن خواهش می کند

23,000 تومان

مسواک زدن،خواهش کردن،به موقع خوابیدن، تشکر کردن، غذا خوردن، عذرخواهی کردن و بازی کردن! همه‌ی اینها مسائل مهم زندگی یک بچه‌ی ۲ تا ۶ سال است. این کتاب‌ها هم با شعرهایی بامزه به همین مسائل پرداخته‌اند. بامبی دندان‌هایش را مسواک می‌زند، پنگوئن خواهش می‌کند، پیشی باید بخوابد، خرسی تشکر می‌کند،بلبله گوش ناهار می‌خورد،موش موشی می‌گوید ببخشید، هی‌پو عذرخواهی می‌کند، هاپ هاپو بازی می‌کند اینها عنوان‌های این مجموعه هستند که در ۸ جلد با عنوان مجموعه‌ی سلام نابغه چاپ شده‌اند. حتما خواندن این مجموعه با بچه‌ها خیلی خیلی لذت‌بخش و موثر خواهد بود.

سلام نابغه 3 - پیشی باید بخوابد
بستن

سلام نابغه ۳ – پیشی باید بخوابد

17,000 تومان

مسواک زدن،خواهش کردن،به موقع خوابیدن، تشکر کردن، غذا خوردن، عذرخواهی کردن و بازی کردن! همه‌ی اینها مسائل مهم زندگی یک بچه‌ی ۲ تا ۶ سال است. این کتاب‌ها هم با شعرهایی بامزه به همین مسائل پرداخته‌اند. بامبی دندان‌هایش را مسواک می‌زند، پنگوئن خواهش می‌کند، پیشی باید بخوابد، خرسی تشکر می‌کند،بلبله گوش ناهار می‌خورد،موش موشی می‌گوید ببخشید، هی‌پو عذرخواهی می‌کند، هاپ هاپو بازی می‌کند اینها عنوان‌های این مجموعه هستند که در ۸ جلد با عنوان مجموعه‌ی سلام نابغه چاپ شده‌اند. حتما خواندن این مجموعه با بچه‌ها خیلی خیلی لذت‌بخش و موثر خواهد بود.

سلام نابغه 4 - خرسی تشکر می کند
بستن

سلام نابغه ۴ – خرسی تشکر می کند

23,000 تومان

خرسی می‌خواهد نقاشی بکشد. توی سرش یک فکرهایی دارد. خرسی می‌گه: »مامان جون. دو سه تا کاغذ می‌خوام. چندتا مداد رنگی. میاری برام لطفا؟«

سلام نابغه 5 - بلبله گوش ناهار می خورد
بستن

سلام نابغه ۵ – بلبله گوش ناهار می خورد

23,000 تومان

بلبله گوش همه چیز را می‌خورد. حتی دیوارها را. اما مگر دیوار هم غذا می‌شود.

سلام نابغه 6 - موش موشی می گوید ببخشید
بستن

سلام نابغه ۶ – موش موشی می گوید ببخشید

23,000 تومان

موش موشی خیلی حواس پرت است. اصلا جلوی پایش را نگاه نمی‌کند. هی مجبور است از بقیه معذرت خواهی بکند.

سلام نابغه 7 - هاپ هاپو بازی می کند
بستن

سلام نابغه ۷ – هاپ هاپو بازی می کند

23,000 تومان

هاپ هاپو هی شوت می‌زنه. عاشق بازی کردنه. این ور و اونور می پره. باباش می‌گه: «بازی بشه. وقت نهاره. غذا بخور« اما هاپ هاپو گوشش به این حرف‌ها بدهکار نیست.

سلام نابغه 8 - هی پو عذرخواهی می کند
بستن

سلام نابغه ۸ – هی پو عذرخواهی می کند

23,000 تومان

هی پو باید هی معذرت خواهی کند. آخر او خیلی بزرگ است. بزرگ تر از روباه. بزرگتر از گرگ‌ها....هیچ‌کجا هم جا نمی‌شود. برای همین هی باید بگوید »معذرت می‌خواهم«