نمایش دادن همه 6 نتیجه

فیلترها
خانواده‌ی جورواجور 5 - دوست خوش‌مزه
بستن

خانواده‌ی جورواجور ۵ – دوست خوش‌مزه

28,000 تومان

بهترین دوست وقتی مریضی به دیدنت می‌آید، حتی اگر مریضی را به او هم  بدهی.

خانواده ی جورواجور 2 - بابای خوش مزه
بستن

خانواده ی جورواجور ۲ – بابای خوش مزه

28,000 تومان

بعضی باباها راه رفتن یادت می‌دهند؛ بعضی باباها اسکیت‌سواری.

باباها جورواجورند. هرکدام یک کارهایی بلدند و یک‌جور کمکت می‌کنند. اما همه‌ی باباها دوست دارند که وقتی خوابیدی تماشایت کنند و از تو می‌خواهند خودت باشی.

خانواده‌ی جورواجور 4 - بابابزرگ خوش‌مزه
بستن

خانواده‌ی جورواجور ۴ – بابابزرگ خوش‌مزه

28,000 تومان

بعضی بابابزرگ‌ها قدم زدن را دوست دارند؛ بعضی رانندگی را.

بابابزرک‌ها هرکدام یک‌جورند و دوست دارند مواظب تو باشند. اما همه‌ی بابابزرگ‌ها دوست دارند تو را بخندانند. وقتش شده که بهشان بگویی چقدر دوست‌شان داری.

خانواده‌ ی جورواجور 1 - مامان خوش‌مزه
بستن

خانواده‌ ی جورواجور ۱ – مامان خوش‌مزه

28,000 تومان

بعضی مامان‌ها در خانه کار می‌کنند؛ بعضی مامان‌ها در ساختمان‌های بزرگ.

مامان‌ها جورواجورند. هرکدام‌شان یک کاری می‌کنند. هرکدام یک‌جور لباس می‌پوشند یا یک چیز مختلف یادت می‌دهند. اما همه‌ی مامان‌ها دوست دارند با تو باشند و از تو می‌خواهند خودت باشی.

خانواده جورواجور 6 - خانواده خوش مزه
بستن

خانواده جورواجور ۶ – خانواده خوش مزه

58,000 تومان

بعضی خانواده‌ها کنار هم زندگی می‌کنند؛ بعضی خانواده‌ها دور از هم.

خانواده‌ی جورواجور - مامان‌بزرگ خوش‌مزه
بستن

خانواده‌ی جورواجور – مامان‌بزرگ خوش‌مزه

28,000 تومان

بعضی مامان‌بزرگ‌ها یک عالمه گربه دارند؛ بعضی یک عالمه کیف.