نمایش یک نتیجه

فیلترها
درخت بخشنده
بستن

درخت بخشنده

60,000 تومان

روزی روز‌گاری درختی بود و او پسرک کوچکی را دوست می‌داشت. پسرک با شاخه‌هایش بازی می‌کرد، سیب‌هایش را می‌خورد و در سایه‌اش می‌خوابید. به تدریج که بزرگ‌تر شد کمتر با درخت انس داشت…